کانال تلگرام ۞اردبیل پایتخت حسینیت۞
۱۹.۹K نفر
۷۵ بازدید

کانال تلگرام ۞اردبیل پایتخت حسینیت۞

۞کانال استادمنزوی وانورمرحوم۞سخیلوب(انور)الهی بوگوزل درگاههباغلیدور حبل متینِ ابی عبداللههآرتیروب معرفتین عشقیده پر شور ایلهبوسوزه بانی اولان شخصیده مأجور ایلهسربلند ایله حسین شاعری وار هریاندااردبیلده منه باخ (منزویه)تهراندابالا