کانال تلگرام مرکز پژوهش های اعتقادی
۸۰۶ نفر
۷ بازدید

کانال تلگرام مرکز پژوهش های اعتقادی

وابسته به دفتر مرجع عالیقدرحضرت آقای سید علی حسینی سیستانی(دام ظله).telegram.me/aqaedirپاسخ به سوالات اعتقادی: @Paqaed aqaed.cominfo@aqaed.com025-774280809127479562قم‌مقدسه-ممتاز- پ 31 .شماره ثبت(شامد): 1-1-694907-61-3-1


بالا