کانال تلگرام آرای قضایی
۲۹.۴K نفر
۱۱۹ بازدید

کانال تلگرام آرای قضایی

توسعه حقوق کاربردی . پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی .


بالا