کانال تلگرام ستاد اربعین شهرستان مبارکه
۷۳۳ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام ستاد اربعین شهرستان مبارکه

لینک کانال @arbaeenmobarakehآدرس سایت :www.arbaeenmobarakeh.comتماس با ادمین@arbaeen_mobآدرس دفتر ستاد:مبارکه خ بسیج جنوبی جنب مجتمع فرهنگی الزهرا س)بالا