کانال تلگرام موسسه اندیشه عارف
۱.۲K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام موسسه اندیشه عارف

اولین و بزرگترین مراکز مطالعاتی شرق کشور ۷شعبه در مشهد و نیشابور اولین مرکز مشاوره بر مبنای مدل سیستم نگر مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان برتر تاسیس اولین مدارس مطالعاتی شرق کشور


بالا