کانال تلگرام کتابخانه تخصصی هنر و معماری
۱۰.۱K نفر
۳۳ بازدید
فرهنگ و هنر کتاب و کتاب خوانی

کانال تلگرام کتابخانه تخصصی هنر و معماری

■ کانال تخصصی هنرمندان، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان هنر، معماری و شهرسازی■ ارتباط با من: t.me/aliasgharkalantar■ امکان پاسخ دادن به پیام های مبنی بر معرفی منبع مطالعاتی یا پیدا کردن کتاب را ندارم.بالا