کانال تلگرام ARTEMIS مجسمه
۶.۶K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام ARTEMIS مجسمه

در این کانال @artemis16 سفارشهای رنگ شده و در این کانال @artemis4 مدلها و قیمتشون موجود هست.کانال فروش مجسمهراه ارتباطی ما@artemisadmin@artemisadmin3بالا