کانال تلگرام مشهدهنر
۱K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام مشهدهنر

کانالی برای خبرداشتن از هنر مشهد؛ خبر، یادداشت و نقدهایتان را برایم فرستاده تا در کانال درج کنم:@Farnoodfسپاسبالا