کانال تلگرام •|عاشقانه هایخاص|•
۳۶۷ نفر
۱۳ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام •|عاشقانه هایخاص|•

من سخت نمیگیرم؛ سخت است جهـــــان بی { #تــــــــو}بودنتونـ باعـــث دلگَــــرمیهـبمون براممـــوت کنـ#بدون‌تبادل‌و‌تبلیغبراےِ انتقادیاپیشنهاد باادمین درارتباط باشید @Han_m_naneh


بالا