کانال تلگرام عاشورائیان
۲۰۵ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام عاشورائیان

جبهه عاشورائیانمطالبه منویات مقام معظم رهبری از مسئولین، مردم و خودمان.حجت برای ما فقط رهبری است.


بالا