کانال تلگرام آشپزباشی123
۳۰۹ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام آشپزباشی123

هر نوع غذا که فکرش کنیبرای هر گونه پیشنهاد و انتقاد با ایدی زیر در ارتباط باشیدهمچنین میتوانید دستورات غذایی خود را به اسم خود در کانال قرار دهیداگر هم دستور غذایی خاصی را میخواهید نیز به ایدی زیر پیام ارسال کنید تا درکانال قرار دهیم@sorat7بالا