کانال تلگرام Ashpaziye man
۱۰۳ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Ashpaziye man

من دراینجا غذاهاو دسرهایی که درست میکنم رومیزارم داخل کانال همراه بارسپی...#امیدوارم بدردتون بخورملینک گروه آشپزیهای منhttps://t.me/joinchat/EfJ0mkLzdm3p0S1U5lCbcg@Memaram_1994_shارتباط باادمینبالا