کانال تلگرام عصر مرکزی
۳۴.۹K نفر
۶۸ بازدید

کانال تلگرام عصر مرکزی

پرمخاطب ترین کانال تلگرامی در اراک و سراسر استان مرکزیاخبار مهم و ویژه استان را از ما بخواهید بزرگترین اجتماع تلگرامی مردم اراک و استان مرکزیتبلیغات،ارسال خبر وارتباط باما @modir_asremarkaziوابسته به آدرس اینترنتی:www.asrmarkazi.irبالا