کانال تلگرام اطلاعات عمومی و پزشکی
۵۸۳ نفر
۱۴ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام اطلاعات عمومی و پزشکی

اطلاعات عمومی و پزشکیهدف تهیه وگردآوری مطالب مفید درحوزه سلامت و افزایش اطلاعات عمومی است. تمامی مطالب ازمنابع معتبردریافت وتوسط اساتیدمجرب رصدوتاییدمی شودارتباط با ما @shabaniporقبل از ترک کردن از ما انتقاد کنید@at_baalaبالا