کانال تلگرام آموزش انگلیسی سطح مبتدی  |‌www.ataeionline.com
۱۲.۲K نفر
۶۹ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام آموزش انگلیسی سطح مبتدی |‌www.ataeionline.com

در این کانال آموزش های مناسب برای سطوح مبتدی راارسال خواهیم نمود.لینک اولین مطلب کانال:https://t.me/ataeibasic/3کلاس های آنلاین استاد عطایی در سایت Www.cloverpad.net کلاس های حضوری در سایت Www.ataeionline.comارتباط با استاد عطایی@tel_ataeionline


بالا