کانال تلگرام تیزهوشان ذهن نخبه
۱.۲K نفر
۵۰ بازدید

کانال تلگرام تیزهوشان ذهن نخبه

مدیریت موسسه @modireamel@mohammadzadeh91 تست هوش مدیر گروه ریاضی @mnaditizhoshan @karimiiii91 امور نمایندگانبالا