کانال تلگرام Ava News
۲۲.۲K نفر
۴۳ بازدید
خبری

کانال تلگرام Ava News

کانال فرهنگی ،اجتماعی سراسری و منطقه آزاد ماکوارتباط با مدیریت @rezamonsaref تبلیغ @avayedoost1چاپ پیام در هفته نامه @avayeshoma1بالا