کانال های تبادلی

@avazekohan
کانال تلگرام آواز کهن
۲۹۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
۲۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام آواز کهن

صفحه ای برای معرفی موسیقی ایرانی با روش شفاهی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!