کانال تلگرام مرکز فرهنگی شهید آوینی
۴۳۲ نفر
۱۱ بازدید
شهدا

کانال تلگرام مرکز فرهنگی شهید آوینی

خون شهیدان تا ابد درس مقاومت به جهانیان داده است . امام خمینی رهبالا