کانال تلگرام کلاس اول ابتدایی (باقرزاده)
۲۰.۸K نفر
۲۵۰ بازدید

کانال تلگرام کلاس اول ابتدایی (باقرزاده)

تاییدیه ی رسمی وزارت ارشاد اسلامی کانال کلاس اوّل ابتدایی (باقرزاده)http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-67974-61-2-2ارتباط، تبادل و تبلیغ:@Farid1bagherzadehوبلاگ: faridbagherzadeh.blogfa.comبالا