کانال های تبادلی

@ay2calack
کانال تلگرام کل٘به امید
۱۲.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
۷۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کل٘به امید

مهربانی را اگرقسمت کنیممن یقین دارم به ما هم میرسدآدمی گر ایستد بر بام عشقدستهایش تا خدا هم میرسد@aycalack2 @aycalack https://telegram.me/joinchat/BDYcNUOi9VQmxcL-OPFKlA

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!