کانال تلگرام Ayehmino
۸۴۴ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام Ayehmino

لی مین هو و دوستداران زبان کره ایجهت تبادل +۷۰۰ در قسمت #در۲دل پیام بدینجهت پیدا کردن هشتگ های کانال #راهنما رو سرچ کنید


بالا