کانال تلگرام آزادراه کنکور
۸۲۹ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام آزادراه کنکور

ويژه دانش آموزان دهم، يازدهم و پيش دانشگاهى•توصيه دبيران برتر كنكور•بيان روش هاى سريع تست زنى•مشاوره و برنامه ريزى•انتخاب رشته️رفع اشكال درسى و درخواست مشاوره @azadrahekonkoor_admin


بالا