کانال تلگرام شب های کابل
۶.۹K نفر
۶۹ بازدید

کانال تلگرام شب های کابل

کلیه آهنگ های هزارگی ازسیدانورآزادوصفدرتوکلی ودیگرخواننده هادراین کانال بصورت صوتی وتصویری قرارمیگیرد#تبلیغات فقط شارژمدیر@Mahmodyousefi#کانال دومم عاشقم عاشق کربلایم@nohaafg @nohaafg @nohaafg


بالا