کانال تلگرام از جنس خدا
۳۳۰ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام از جنس خدا

ماها ازجنس خدا ییم چون از اوییم پس چرا غیر او باشیم-احساس زرنگی‏؟پوچی؟ کمبود؟ اینها بهانه اند بیاییم خدایی شویمhttps://telegram.me/azjensekhodaآیدی ادمین@Hadi208


بالا