کانال های تبادلی

@ba_rouhani_1400teh
کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان تهران
۳۳۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۸
۳۷ بازدید
مشاهده کانال
علما و روحانیون

کانال تلگرام با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان تهران

با روحانی تا ۱۴۰۰ - استان تهران:مردم فهیم تهران؛همه با هم برای ایران عزیزمان دست به دست هم دهیم و با درایت و اختیار آینده کشور را بسازیم

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!