کانال های تبادلی

@ba_rouhani_ta1400_Qom
کانال تلگرام باروحانی تا ۱۴۰۰- استان قم
۴۸۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۴
۱۸ بازدید
مشاهده کانال
علما و روحانیون

کانال تلگرام باروحانی تا ۱۴۰۰- استان قم

به معتبرترین شبکه خبری همراه و نزدیک به دولت بپیوندید.لحظه به لحظه همراه با شمااز شهرکریمه اهلبیت(س)

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!