کانال تلگرام با روحانی تا ١٤٠٠-استان لرستان
۳۵۲ نفر
۱۵ بازدید
علما و روحانیون

کانال تلگرام با روحانی تا ١٤٠٠-استان لرستان

شبكه با روحاني تا ١٤٠٠ استان لرستانلحظه به لحظه همراه با شما از استان لرستان براي آگاهي از جديدترين اخبار با ما باشيد در بزرگترين و معتبرترين تيم خبري نزديك به دولت@ba_rouhani__Lor


بالا