کانال تلگرام جوانان با شهدا
۳۹۲ نفر
۴۵ بازدید
شهدا

کانال تلگرام جوانان با شهدا

ای شقایق های آتش گرفته..دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد.. آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟ارتباط با مدیر و ارسال نظرات و پیشنهادات@Majid_i68@Shahid_khaliliبالا