کانال تلگرام هواشناسی مستقل استان مازندران | BABOLSARFORECA.RZB.IR
۵۰۰ نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام هواشناسی مستقل استان مازندران | BABOLSARFORECA.RZB.IR

بررسی وضعیت جوی استان مازندران { BABOLSARFORECA.RZB.IR } آی دی ادمین : @BABOLSAR_FORECA آی دی مدیر دوم : @Ahmadreza79 آی دی مدیر سوم : @manimalakyan این پایگاه کاملا مستقل بوده و ارتباطی با اداره کل محترم هواشناسی استان مازندران ندارد


بالا