کانال تلگرام با اذن رهبرم
۷۸۳ نفر
۸ بازدید

کانال تلگرام با اذن رهبرم

️با اذن رهبرم️کانالی برای تمام بچه شیعه هابکگراند های مذهبیپست های ویژه️پست های سیاسیوکلی پست های جذاب برای تمام بچه های مذهبیهر روز یک حکم شرعی جهت تبادل : @shahide_gomnam3133


بالا