کانال تلگرام ️آنچه خوب است بدانیم
۱.۱K نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام ️آنچه خوب است بدانیم

﷽دانستنے هاے روز دنیاتاریخے شعرآیا_میدانید سخنان_بزرگان آموزشے سبڪ_زندگے عجیب_و_غریبسرگرمی طبیعتتا از پی کسب علم عازم نشوی/روشن ز فروغ عقل سالم نشوی/چون علم ترا عقل همی افزاید/عاقل نشوی اگر که عالم نشوی


بالا