کانال تلگرام گروه پژوهشی بهار دانش
۱K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام گروه پژوهشی بهار دانش

⭕ انجام تحلیلهای آماری پیشرفته⭕ اقتصادسنجی⭕ منطق فازی⭕ پردازش تصویر⭕ داده کاوی⭕ تصمیم گیری و چندمعیاره⭕ ترجمه تخصصی تمام رشته هاتماس و سفارش:@bahardanesh_research09152363761


بالا