کانال تلگرام عاشقانه های دختر نجیب ایل
۱۳۰ نفر
۱۴ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام عاشقانه های دختر نجیب ایل

من دختر نجیب همین ایلموَ عشق در قبیله ی ما ننگ استنام تمام مردم این وادیبگذار اعتراف کنم سنگ استبهاره سالارآبادی


بالا