کانال های تبادلی

@baharesalarabadi
کانال تلگرام عاشقانه های دختر نجیب ایل
۱۳۰ عضو
۲۵ بازدید
مشاهده کانال
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام عاشقانه های دختر نجیب ایل

من دختر نجیب همین ایلموَ عشق در قبیله ی ما ننگ استنام تمام مردم این وادیبگذار اعتراف کنم سنگ استبهاره سالارآبادی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!