کانال تلگرام بهرام مشیری
۷۴.۵K نفر
۶۱۱ بازدید

کانال تلگرام بهرام مشیری

سرزمین جاوید با بهرام مشیری زدودن خرافات جهل مغلطه , تاریخ اسلام ,کپی آزاد کانال توسط ادمین اداره میشودتنها راه معرفی کانال, تبادل با دیگر کانالهاستتبلیغات نداریماینستاگرامhttps://www.instagram.com/bahrammoshiriiiiباپوزش ربات پیامگیرفعلاازکارافتادهبالا