کانال تلگرام مجمع ولایتی دانشجویان و فرهنگیان بامیان باستان
۱۲۴ نفر
۱۸ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام مجمع ولایتی دانشجویان و فرهنگیان بامیان باستان

معرفی فرهنگ و تمدن تاریخی افغانستانمعرفی آداب و رسوم ولایات افغانستانمعرفی مشاهیر؛ بزرگان؛ نویسندگان و .. افغانستاننشر مطالب علمی؛ آموزشی؛ فرهنگی ؛ اجتماعی درج متن مصاحبه ها و گفتگو ها با اساتید افغانستانیارتباط با روابط عمومی :@HappyNastaran


بالا