کانال تلگرام یک قدم تا خدا
۵۳۳ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام یک قدم تا خدا

اینجا دریچه ای به سوی خداست. مقصودمارسیدن به حبیب است.ارتباط با خادم کانال:@montazerzohour95بالا