کانال های تبادلی

@bankpasargadtelegram
کانال تلگرام Bank Pasargad
۴۷.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
۷۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Bank Pasargad

‎کانال رسمی تلگرام بانک پاسارگاداین کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد با کد شامد:1-2-479-61-1-1 به ثبت رسیده استt.me/itdmcbot?start=bankpasargadtelegramwww.bpi.ir02182890

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!