کانال تلگرام Bank Pasargad
۴۷.۶K نفر
۵۶ بازدید

کانال تلگرام Bank Pasargad

‎کانال رسمی تلگرام بانک پاسارگاداین کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد با کد شامد:1-2-479-61-1-1 به ثبت رسیده استt.me/itdmcbot?start=bankpasargadtelegramwww.bpi.ir02182890بالا