کانال تلگرام کانون پویای بانوان کورد صومای برادوست
۱۳۹ نفر
۱۳ بازدید
بانوان

کانال تلگرام کانون پویای بانوان کورد صومای برادوست

تنها کانال بانوان صومای برادوست با محتوای:فرهنگی،خبری،اجتماعی،هنری،حقوقی،ورزشی،تربیتی، معرفی چهره های برتر محتوای این کانال طبق قوانین جمهوری اسلامی میباشد مسئول تبادل @Kurdsomaبالا