کانال تلگرام باران نقره ای/دوستان کتاب
۲۰۲ نفر
۲۰ بازدید
کتاب و کتاب خوانی

کانال تلگرام باران نقره ای/دوستان کتاب

کتاب بزرگترین اختراع بشر است . شکسپیرباران نقره ای کانال ویژه دوست داران کتاب و کتابخوانیمدیرکانال :سیف پور-مدیرانتشارات باران نقره ایارتباط مستقیم: @baran_pubبالا