کانال تلگرام عاشقانه ای برای او
۳.۴K نفر
۱۶ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام عاشقانه ای برای او

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش این چراغی است کزین خانه به آن خانه برند...#حافظ


بالا