کانال تلگرام آموزش و مشاوره ارشد و دکتری
۴.۹K نفر
۱۵ بازدید
پزشکی و طب کسب و کار

کانال تلگرام آموزش و مشاوره ارشد و دکتری

آموزش،مشاوره رتبه های برتر،معرفی منابع،جزوات وفیلمهای آموزشی،آمارقبولی رتبه ودانشگاهbargharshad.ir سایت ارشد و دکتریدپارتمان مهندسی برق : @ElectricalDepساماندهي كانال تلگرام کدشامد1-1-728-61-3-1ارتباط با مهندس پورکاظم @Adbargharshad


بالا