کانال تلگرام مدیریت و بازاریابی
۵۰۴ نفر
۱۳ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام مدیریت و بازاریابی

بازاریابی- مدیریت- کارآفرینی- تبلیغات- فروش- برندسازی- مشتری مداری- فنون مذاکرهبالا