کانال تلگرام بازچرخ
۴۳۹ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام بازچرخ

بازچرخ حرکتی است برای باز تعریفِ مفاهیم؛بازگویی سفر، راه، شهر...ارتباط با ما: @sadrawejdani @aghaborhan


بالا