کانال های تبادلی

@bazmi_bazm
کانال تلگرام به زمی به زم
۲۰K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
۹۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام به زمی به زم

کـانالی بـــــه‌زمی بـــــزمخـۆشـتریـن کـانالی طـنزی کـوردیجـوانتریـن پـۆستـی طـنز لیـره ببیـنهجـیاوازتـرین کـانال لـه بـۆاری طـنز و پیـکه‌نین Mمدیر کانال @bavankmii ادمین تبـلیغات: @Tab_Bazmi_Bazm

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!