کانال های تبادلی

@baznegari
کانال تلگرام بازنگری
۱۰.۷K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بازنگری

کانال شخصی امیرحسین ترکاشوندنویسندۀ کتب:• حجاب شرعی در عصر پیامبر: Telegram.me/baznegari/4و• نسخ سنگسار توسط اسلام:Telegram.me/baznegari/6

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!