کانال تلگرام ارتباط با خدا
۵۲۹ نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام ارتباط با خدا

کانال ارتباط با خدا به روح مرحوم مغفور شادروان مهندس سید مهدی سادات نجفیاهدا میگردداز خوانندگان گرامی جهت شادی روحش التماس دعای خیر و قرائت فاتحه و از ایزد منان طلب رحمت و مغفرت داریم@Zendegikamel_manager


بالا