کانال تلگرام بهشهر
۱۷.۷K نفر
۳۷ بازدید

کانال تلگرام بهشهر

ارتباط با بخش های مختلف کانال بهشهرمدیریت و ارسال مشکلات شهری: @mhosseinzadeh1988ارسال عکس: @picbehshahrتبلیغات: @adsbehshahrارسال خبرهای داغ،فوری،شهری @Pouyamahtabiکد شامد:۱-۴-۶۱-۱۰۵۳-۱-۱


بالا