کانال تلگرام هیئت بنت الحسین
۹۷ نفر
۲۰۲ بازدید
هیئات

کانال تلگرام هیئت بنت الحسین

کانال رسمیه هیئت بنت الحسین«ع» تاریخ رسمی شدن 1395/3/7ادمین کانال @ataee7913هیئت بنت الحسین شریف آباد.کلمه ی «یارقیه» رو به شماره 09354029552 ارسال نمایید.#یارقیهبالا