کانال تلگرام انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی
۱۸۶ نفر
۱۱ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی

با تاییدیه ساماندهی پایگاه های اینترنتی (مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال)http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-2197-61-4-1بالا